Propisi

Zakoni

Pravilnici

  • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001)
  • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/199825/2017)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/201116/201460/201447/2017)
  • Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/1999)
  • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Nacionalni standardi

Uredbe

  • Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/1999)
  • Uredba o osnivanju Agencije za znanost i visoko obrazovanje (NN 101/2004)

Odluke

  • Odluka o proglašenju Dana hrvatske knjige (NN 30/96)

Ostalo