Važne poveznice

PODSTRANICE:

Hrvatski zavod za knjižničarstvo

Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

Knjižničarska zvanja u Republici Hrvatskoj

Hrvatski obvezni primjerak

Odabrani elektronički izvori i bibliografije

Na ovim stranicama možete naći poveznicu na portal Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara, zatim odabrane relevantne domaće knjižničarske mrežne izvore te bibliografije hrvatskog narodnog, školskog, visokoškolskog i specijalnog knjižničarstva.