testna

Koraci u provedbi revizije u knjižnicama

 • 01

  Prijedlog za provođenje revizije

  U SAMOSTALNIM KNJIŽNICAMA prijedlog za provođenje revizije donosi ravnatelj knjižnice.
  U ŠKOLSKIM KNJIŽNICAMA prijedlog za provođenje revizije donosi ravnatelj škole na poticaj stručnog suradnika knjižničara.
  U ostalim KNJIŽNICAMA U SASTAVU prijedlog za provođenje revizije donosi voditelj knjižnice.

 • 02

  Odluka o provođenju revizije

  U SAMOSTALNIM KNJIŽNICAMA i KNJIŽNICAMA U SASTAVU odluku o provođenju revizije donosi upravo tijelo/vijeće ustanove.
  Odluka sadrži sastav povjerenstva za provođenje revizije, vrstu revizije i rok do kada se revizija treba provesti.

 • 03

  Izrada zapisnika o reviziji, prijedloga o otpisu s popisima knjižnične građe za otpis i njenom materijalnom vrijednosti i s prijedlogom o načinu postupanja s otpisanom knjižničnom građom

  Povjerenstvo po obavljenoj reviziji predaje ravnatelju SAMOSTALNE KNJIŽNICE, odnosno ravnatelju ustanove U čijem je SASTAVU knjižnica zapisnik o reviziji, prijedlog o otpisu s popisima knjižnične građe za otpis i njenom materijalnom vrijednosti i s prijedlogom o načinu postupanja s otpisanom knjižničnom građom.

 • 04

  Prihvaćanje revizije i odluka o predloženom otpisu

  Upravno tijelo/vijeće ustanove razmatra prihvaćanje rezultata revizije i donosi odluku o predloženom otpisu.