Upute matičarima

Stručni nadzor u narodnim knjižnicama

Upitnik za stručni nadzor rada županijskih matičnih narodnih knjižnica

Obrazac izvješća o provedenom stručnom nadzoru voditelja ŽMRS (2023-06-14)

Stručni nadzor u školskim knjižnicama

Upute za stručni nadzor pri osnivanju školskih knjižnica

Utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje školske knjižnice (2023-01-12)

Upute za stručni nadzor rada školskih knjižnica

Predložak obavijest o stručnom nadzoru

Obrazac izvješća o obavljenom stručnom nadzoru voditelja ŽMRS (2023-03-15)

Stručni nadzor u sveučilišnim, visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama

Upute za stručni nadzor pri osnivanju knjižnica

Smjernice za izradu izvješća o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnice (2023-02-10)

Upute za stručni nadzor rada knjižnica

Opće upute za nadzor stručnog rada knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti (2019-06-01)

Predložak obavijesti o stručnom nadzoru (2023-02-10)

Smjernice za izradu izvješća o provedenom stručnom nadzoru (2023-02-10)

Upute za stručni nadzor pri prestanku rada knjižnica

Predložak Izjave o prestanku rada knjižnice (2020-09-14)

Upitnik i predložak Izvješća o prestanku rada knjižnice (2020-11-17)