Revizija i otpis

PODSTRANICE:

Prijedlozi obrazaca

Upute za rad

 

Prema članku 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019114/2022) knjižnice su dužne poduzimati mjere za zaštitu knjižnične građe te redovito provoditi postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku kojim se uređuje zaštita, revizija i otpis knjižnične građe, a koji donosi ministar nadležan za kulturu, uz prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća.

Isto tako prema članku 46 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/201998/2019114/2022) Zakonodavac će novčanom kaznom od od 660,00 do 3.980,00 eura  kazniti knjižnicu te pravnu osobu u čijem se sastavu nalazi knjižnica ukoliko nije poduzela mjere za zaštitu knjižnične građe te nije redovito provodila postupak revizije i otpisa građe sukladno pravilniku iz članka 7. ovoga Zakona.

Pravilnikom o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023) uređuju se mjere zaštite i očuvanja knjižnične građe, utvrđivanje svojstva kulturnog dobra te definiranje postupka i određivanje rokovi revizije i otpisa knjižnične građe.