Stručni i znanstveni radovi

2020

Članci

Pikić, A.; A. Barbarić. Public Libraries in the Eyes of the LGBTIQ Community: The Case of Croatia // Public Library Quarterly 39, 2(2020), 115-139. DOI: 10.1080/01616846.2019.1621735

2019

Članci

Gabriel, D.; S. Bunić; A. Kovačević. Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019), 167-187. DOI: 10.30754/vbh.62.1.628

Gabriel, D. M. Poticanje čitanja u Hrvatskoj za sve građane kroz provedbu Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“ (2018.-2019.). // Svezak 21(2019), 9-11.

2018

Članci

Đukec Kero, I.; K. Krpan; A. Pikić. Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek!: istraživanje za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 151-172.

Gabriel, D. M. IFLA-ina Sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim ptorebama: od Wroclawa do Osla. // Novi uvez 16, 29(2018), 16-18.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“. // Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2018. Str. 89-99.

Majstorović, Z.; J. Petrak. Publicistička aktivnost u području hrvatskoga visokoškolskoga i specijalnoga knjižničarstva: 1950.-2015. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), str. 57-82.

Tomić, M.; T. Katić. Provenance in ALM community: three competing concepts? // Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Zadar 25-28 October 2016. Zadar : University of Zadar, Department of Information Science, 2018. Str. 259-288.

2017

Članci

Barbarić, A.; A. Pikić. LGBTIQ osobe – vidljivi ili nevidljivi korisnici hrvatskih knjižnica? // 17. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice : zbornik radova / uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 59-69.

Bišćan, F. Suvremeni knjižnični prostori – od ideje do realizacije zgrade Gradske knjižnice u Karlovcu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2/3(2017), 175-191.

Gabriel, D. M.; J. Leščić; F. Lončar. Vrednovanje rada matičnih službi za narodne knjižnice. // Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica : zbornik radova : 10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj / [urednice Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan]. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017. Str. 119-139.

Gabriel, D. M.; Ž. Miščin. National Campaign for Persons with Reading Difficulties and Dyslexia “I Wish to Read Too!”. Paper presented at: IFLA WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society.

Majstorović, Z. Projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. // Glas@nsk.hr 4, 13(2017), str. 7-14.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Knjižničar – partner : iskustva komunikacije u kampanji. //
Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice : zbornik radova / 17. okrugli stol Slobodan pristup informacijama [Zagreb, 8. prosinca 2017.] ; uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 41-58.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!” // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 289-309.

Pikić, A. Korisničke razlike u očekivanjima, procjeni dobivene usluge i zadovoljstvu : primjena LibQUAL+™-a u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017), 73-94.

Pikić, A. Analiza kvalitete visokoškolskih knjižnica kroz prizmu postupka reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2/3(2017), 47-77.

Pikić, A. Uloga spremišta u životu visokoškolske knjižnice : rekapitulacija osmogodišnjeg rada zatvorenog spremišta Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20(2017), 206-221.

Sabolović-Krajina, D.; D. M. Gabriel; Ž. Miščin. Znanstveno-stručni skup Socijalno inkluzivne knjižnične usluge, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 18. studenoga 2016. // HKD Novosti 72(2017).

Knjiga

Majstorović, Z.; J. Leščić. Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i
specijalnoga knjižničarstva 1950. – 2015. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017.

2016

Članci

Bišćan, F. E-lektire : školske knjižnice i novi medijski sadržaji. // Knjižnice i dostupnost
informacija u obrazovnom procesu : 9. prosinca 2016., Zagreb / 16. okrugli stol o slobodnom
pristupu informacijama ; [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan
pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] Odsjek za informacijske i komunikacijske
znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta] = Libraries and information availability in
education process : 9th December 2016, Zagreb / 16th Round Table on Free Access to
Information ; [organizers Croatian Library Association, FAIFE [and] Department of
Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Zagreb]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 132-138.

Katić, T.; M. Tomić. Program „Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog
pravilnika za katalogizaciju: 2014.-2016.“: pregled aktivnosti i rezultata tijekom prve dvije
provedbene faze. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 375-382.

Majstorović, Z. Sveučilišna matična djelatnost. // Knjižničarstvo 20, 1(2016), 11-20.