Stručni i znanstveni radovi

2022

Članci

Duh, J.; A. Pikić Jugović; L. Ašler (2022). Academic and special libraries in Croatia and their crisis preparedness: a survey. Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, 13, 1: 161–178. doi:10.15291/libellarium.3461.

Faletar Tanacković, S.; D. M. Gabriel; M. Dragija Ivanović (2022). Recent trends in Croatian prisons library collections and services. Knjižnica, 66, 1–2: 75–104.  doi:10.55741/knj.66.1-2.4

Gabriel, D. M.; A. Kovačević; Ž. Miščin (2021)[2022]. Provedba Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati“ 2016. – 2019. U: T. Ileš (ur.). Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju : zbornik radova (Str. 278–299). Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. [citirano: 2022-12-12]. Dostupno na: http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2021/12/OSI-Zbornik-FINAL-WEB-2.pdf.

Gabriel, D. M.; A. Pikić (2022). Sustav narodnih knjižnica u Hrvatskoj. U: D. M. Gabriel; F. Bišćan (ur.). Mreža narodnih knjižnica suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti: zbornik radova. Promjene u narodnom knjižničarstvu stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova  (Str. 46–69). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Krpan Smiljanec, M. (2022). Lokalna/zavičajna povijest i mrežna stranica: model mrežne stranice zavičajne zbirke Knjižnice u Klanjcu. U: D. M. Gabriel; F. Bišćan (ur.). Mreža narodnih knjižnica suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti: zbornik radova. Promjene u narodnom knjižničarstvu stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova (Str. 173–191). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Pikić, A. (2022). Građanska znanost (Citizen Science) : kako se narodne knjižnice mogu uključiti. U: D. M. Gabriel; F. Bišćan (ur.). Mreža narodnih knjižnica suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti: zbornik radova. Promjene u narodnom knjižničarstvu stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova (Str. 477–491). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [pregledni rad]

Romić, K.; L. Machala Poplašen; G. Mitrović (2022). Korištenje akademskih društvenih mreža: primjer Sveučilišta u Zagrebu. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 65, 1: 347–362. doi:10.30754/vbh.65.1.904. [prethodno priopćenje]

Bišćan, F.; K. Holub; D. Koljenik (2022). TRACE – projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u sklopu ERASMUS+ programa. U: D. M. Gabriel; F. Bišćan (ur.). Mreža narodnih knjižnica suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti: zbornik radova. Promjene u narodnom knjižničarstvu stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova (Str. 602–611). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [stručni rad]

Gabriel, D. M.; D. Koljenik (2022). Središnji sustav za narodne knjižnice : upravljanje i distribucija sadržaja. U: D. M. Gabriel; F. Bišćan (ur.). Mreža narodnih knjižnica suradnja u razvoju digitalnih usluga i predstavljanju javnosti: zbornik radova. Promjene u narodnom knjižničarstvu stvarnost, potrebe i suvremeni trendovi: zbornik radova (Str. 313–324.). Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. [stručni rad]

Prilozi

Gabriel, D. M.; F. Bišćan (2022). Godina čitanja 2021. Glas@NSK.hr: časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 8, 18: 14–15. [citirano: 2022-12-12]. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/GLAS_NSK_e_izdanje_broj_18.pdf.

Gabriel, D. M.; A. Malkoč Bišćan; J. Sočo (2022). Završna konferencija EU projekta TECH.LIBRARY : Zmoremo – videti naprej (Možemo – vidjeti naprijed). Bez uveza: E-bilten Zagrebačkoga knjižničarskog društva, 2, 5. [citirano: 2022-12-12].
Dostupno na: https://sites.google.com/view/bez-uveza/arhiva-brojeva/god-2-br-5-2022/tech-library.

Gabriel, D. M.; M. Priselac (2022). Održano 13. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Glas@NSK.hr: časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 8, 18: 64–65. [citirano: 2022-12-12].
Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/GLAS_NSK_e_izdanje_broj_18.pdf.

Krpan Smiljanec, M. (2022). Godina zakonodavstva u knjižničarskoj struci. Glas@NSK.hr: časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, 8, 18: 11–13. [citirano: 2022-12-12].   Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/GLAS_NSK_e_izdanje_broj_18.pdf.

Krpan Smiljanec, M. (2021)[2022]. Prikaz knjige: Directory of rare book and special collections: in the United Kingdom and the Republic of Ireland. 3. izd. London: Facet Publishing, 2021. ISBN: 9781783304264. Libellarium: časopis za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti, 12, 1–2. doi: 10.15291/libellarium.3513.

Krpan Smiljanec, M. (2021)[2022]. Registracija knjižnične građe kao kulturnoga dobra u baštinskim ustanovama. U: T. Šarić; M. Willer (ur.). Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture (Str. 145–154). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo.

2021

Članci

Gabriel, D. M.; A. Kovačević; Ž. Miščin. Provedba Nacionalne kampanje za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja želim čitati!“ 2016.-2019. // Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju : zbornik radova / 1. međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju, Osijek, 5. i 6. prosinca 2019. ; izvršne urednica Tatjana Ileš i Mirna Sabljar. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2021. Str. 278-298. Dostupno na: http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2021/12/OSI-Zbornik-FINAL-WEB-2.pdf

Krpan Smiljanec, M. Obvezni primjerak tiskanih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
u Zagrebu – iskaz nacionalne nakladničke produkcije? // Knjižnica : revija za področje
bibliotekarstva in informacijske znanosti 64, 1–2(2020), 107–132.

Krpan Smiljanec, M. Interpretacija baštine ili oživljuju li razglednice zaista duh mjesta i
vremena. // Hrvatsko zagorje : časopis za kulturu Krapinsko-zagorske županije 26, 1/2(2020),
141–161.

Romić, K.; G. Mitrović. Izazovi u znanstvenoj komunikaciji – gdje objaviti znanstveni rad. Sigurnost. // Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini 63, 4( 2021) 391-404. Dostupno na: https://doi.org/10.31306/s.63.4.4

Prilozi

Ašler, L.; F. Bišćan; D. M. Gabriel; S. Klarin Zadravec; D. Krstić; N. Marasović; A. Pikić.
Odgovor knjižnica na krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19. // Glas@nsk.hr :
časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 7, 17(2021), 6–10. Dostupno na:
http://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:238:815245.

Bišćan, F.; D. M. Gabriel; A. Pikić. Posljedice potresa i poplava u knjižnicama u Zagrebu i susjednim županijama. // Glas@nsk : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 7, 17(2021). Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2021/06/GLAS_NSK_17.pdf

Bišćan, F.; D. M. Gabriel; A. Pikić; B. Šalamon-Cindori; G. Mitrović. Smjernice i preporuke NSK o radu knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19. Glas@nsk : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 7, 17(2021). Dostupno na:  https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2021/06/GLAS_NSK_17.pdf

2020

Članci

Katić, T. Rad na pravilniku za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima. //
Mirna Willer : Festschrift / ur. T. Katić, N. Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020.
Str. 209–226. Dostupno na: https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/992-1.

Krpan Smiljanec, M. Dvorac Vižovlje i njegovi stanovnici : prilog poznavanju povijesti plemićke obitelji Galjuf (Gallyuff, Gallyuf, Calliuff) i jedne plemićke kurije. // Studia lexicographica 14, 26(2020), 7-35. DOI: 10.33604/sl.14.26.1.

Krpan Smiljanec, M. Klanjec – život u 19. stoljeću. // Historijski zbornik 72, 1(2019), 63-90. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/236074.

Pikić, A.; A. Barbarić. Public Libraries in the Eyes of the LGBTIQ Community: The Case of Croatia. // Public Library Quarterly 39, 2(2020), 115-139. DOI: 10.1080/01616846.2019.1621735

Pikić, A. Male knjižnice u području djelovanja sveučilišne matične službe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. // Male biblioteke u velikom dijalogu za promene: zbornik radova sa XVI međunarodne konferencije BDS, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 12.-13. decembar 2019. / urednik Gordana Đilas. Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2020. Str. 39-49.

Šalamon-Cindori, B. Knjižnice i (veliki) podatci : samo statistički pokazatelji ili smjernice za pružanje usluga na mreži? // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 23(2020), 61-82.

Tomić, M.; T. Katić; M. Justinić. Znanstvena i stručna produkcija hrvatskih autora u
području stare i rijetke knjižnične građe – analiza i trendovi. // Mirna Willer : Festschrift /
ur. T. Katić, N. Tomašević. Zadar : Sveučilište u Zadru, 2020. Str. 519–542. Dostupno na:
https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/62/61/1008-1.

Prilozi

Bišćan, F.; D. M. Gabriel; A. Pikić; B. Šalomon-Cindori. Posljedice potresa u knjižnicama u Zagrebu i susjednim županijama. // HKD Novosti 83 (2020). Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1689.

Bišćan, F.; K. Holub; N. Marasović. Projekt Traditional children’s stories for a common future – TRACE. // Glas@nsk : časopis Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu 6, 16(2020), 50-51. Dostupno na: https://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Cjeloviti-broj-16-Glas@NSK.pdf.

Faletar Tanacković, S.; D. M. Gabriel. Zatvorske knjižnice kao partneri u rehabilitaciji i obrazovno-kulturnom životu zatvorenika. // HKD Novosti 83 (2020). Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/1709.

Gabriel, D. M. Sekcija za narodne knjižnice. // 80 godina Hrvatskoga knjižničarskog društva : 1940. – 2020. : spomenica / ur. A. Barbarić u suradnji s M. Batur. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020. Str. 54-65.

Gabriel, D. M. Komisija za narodne knjižnice. // 80 godina Hrvatskoga knjižničarskog društva : 1940. – 2020. : spomenica / ur. A. Barbarić u suradnji s M. Batur. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020. Str. 72-75.

Gabriel, D. M. Tadijinih 100 u 100 i druge aktivnosti. // Spomenica Zagrebačkog knjižničarskog društva : 45 godina / ur. I. Hebrang Grgić. Zagreb : Zagrebačko knjižničarsko društvo, 2020. Str. 31-33.

Pikić, A. Komisija za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama. // 80 godina Hrvatskoga knjižničarskoga društva 1940. –  2020. : spomenica / ur. A. Barbarić u suradnji s M. Batur. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020. Str. 109-111.

2019

Članci

Gabriel, D.; S. Bunić; A. Kovačević. Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 1(2019), 167-187. DOI: 10.30754/vbh.62.1.628

Krpan Smiljanec, M. Bibliografski prilog za istraživanje povijesti i graditeljstva Cesargrada i
povijesti vlastelinstva (uz osvrt na Cesargrad u književnosti). // Cesargrad u vremenu i prostoru / ur. N. Filko. Klanjec : Matica hrvatska Ogranak Klanjec, 2017. Str. 43–65.

Krpan Smiljanec, M. Iz rada Knjižničarskog društva Krapinsko-zagorske županije (2007-2011). //
Hrvatsko zagorje 25, 3/4(2018), 33–37.

Krpan Smiljanec, M. Lokalna povijest – temelj izgradnje zavičajne zbirke. // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje 21, 1–2(2018), 51–66. Dostupno na:
http://www.knjiznicarstvo.com.hr/wp-content/uploads/2018/06/288_Krpan-Smiljanec.pdf.

Prilozi

Gabriel, D. M. Poticanje čitanja u Hrvatskoj za sve građane kroz provedbu Nacionalne kampanje „I ja želim čitati!“ (2018.-2019.). // Svezak 21(2019), 9-11.

2018

Članci

Đukec Kero, I.; K. Krpan; A. Pikić. Za anketu vam treba približno 3 minute, a novu knjižnicu dobivate zauvijek!: istraživanje za novu zgradu Gradske knjižnice u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 151-172.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“. // Socijalno inkluzivne knjižnične usluge : zbornik radova / uredila Dijana Sabolović-Krajina. Koprivnica : Knjižnica i čitaonica “Fran Galović”, 2018. Str. 89-99.

Majstorović, Z.; J. Petrak. Publicistička aktivnost u području hrvatskoga visokoškolskoga i specijalnoga knjižničarstva: 1950.-2015. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 61, 1(2018), 57-82.

Tomić, M.; T. Katić. Provenance in ALM community: three competing concepts? // Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence, Zadar 25-28 October 2016. Zadar : University of Zadar, Department of Information Science, 2018. Str. 259-288.

Prilozi

Gabriel, D. M. IFLA-ina Sekcija za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama: od Wroclawa do Osla. // Novi uvez 16, 29(2018), 16-18.

2017

Knjiga

Majstorović, Z.; J. Leščić. Bibliografija radova s područja hrvatskoga visokoškolskog i
specijalnoga knjižničarstva 1950. – 2015. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017.

Članci

Barbarić, A.; A. Pikić. LGBTIQ osobe – vidljivi ili nevidljivi korisnici hrvatskih knjižnica? // 17. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice : zbornik radova / uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 59-69.

Bišćan, F. Suvremeni knjižnični prostori – od ideje do realizacije zgrade Gradske knjižnice u Karlovcu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2/3(2017), 175-191.

Gabriel, D. M.; J. Leščić; F. Lončar. Vrednovanje rada matičnih službi za narodne knjižnice. // Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica : zbornik radova : 10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj / [urednice Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan]. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017. Str. 119-139.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Knjižničar – partner : iskustva komunikacije u kampanji. //
Inovativna knjižnica u službi lokalne zajednice : zbornik radova / 17. okrugli stol Slobodan pristup informacijama [Zagreb, 8. prosinca 2017.] ; uredile Davorka Pšenica i Annemari Štimac. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2017. Str. 41-58.

Miščin, Ž.; D. M. Gabriel. Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom “I ja želim čitati!” // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 1(2017), 289-309.

Pikić, A. Korisničke razlike u očekivanjima, procjeni dobivene usluge i zadovoljstvu : primjena LibQUAL+™-a u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 4(2017), 73-94.

Pikić, A. Analiza kvalitete visokoškolskih knjižnica kroz prizmu postupka reakreditacije hrvatskih visokih učilišta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60, 2/3(2017), 47-77.

Pikić, A. Uloga spremišta u životu visokoškolske knjižnice : rekapitulacija osmogodišnjeg rada zatvorenog spremišta Knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture 20(2017), 206-221.

Prilozi

Gabriel, D. M.; Ž. Miščin. National Campaign for Persons with Reading Difficulties and Dyslexia “I Wish to Read Too!”. Paper presented at: IFLA WLIC 2017 – Wrocław, Poland – Libraries. Solidarity. Society.

Majstorović, Z. Projekt Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori. // Glas@nsk.hr 4, 13(2017), str. 7-14.

Sabolović-Krajina, D.; D. M. Gabriel; Ž. Miščin. Znanstveno-stručni skup Socijalno inkluzivne knjižnične usluge, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica, 18. studenoga 2016. // HKD Novosti 72(2017).

2016

Članci

Bišćan, F. E-lektire : školske knjižnice i novi medijski sadržaji. // Knjižnice i dostupnost
informacija u obrazovnom procesu : 9. prosinca 2016., Zagreb / 16. okrugli stol o slobodnom
pristupu informacijama ; [organizatori Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za slobodan
pristup informacijama i slobodu izražavanja [i] Odsjek za informacijske i komunikacijske
znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta] = Libraries and information availability in
education process : 9th December 2016, Zagreb / 16th Round Table on Free Access to
Information ; [organizers Croatian Library Association, FAIFE [and] Department of
Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Zagreb]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2016. Str. 132-138.

Katić, T.; M. Tomić. Program „Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog
pravilnika za katalogizaciju: 2014.-2016.“: pregled aktivnosti i rezultata tijekom prve dvije
provedbene faze. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 375-382.

Majstorović, Z. Sveučilišna matična djelatnost. // Knjižničarstvo 20, 1(2016), 11-20.