Projekti

Digitalizacija poslovanja matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj: 2023-
Projekt se financira iz dodijeljenih sredstava za razvojne programe i projekte knjižnične djelatnosti Ministarstva kulture i medija RH.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica: 2021-2022.
Projekt se financira iz dodijeljenih sredstava za razvojne programe i projekte knjižnične djelatnosti Ministarstva kulture i medija RH.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i ISO 11620) za jedinstveno elektroničko prikupljanje, obradu/analizu i prikaz statističkih podataka o poslovanju svih vrsta knjižnica: 2013.-2017., 2019-2020.
Projekt se financirao iz programa knjižnične djelatnosti Ministarstva kulture RH.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju: 2014.-202?9.
Projekt se financirao iz programa knjižnične djelatnosti Ministarstva kulture RH.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih izvora informacija (e-Izvori): 2016.–2021.
Projekt se ostvaruje u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Traditional children’s stories for a common future – TRACE: 2018.-2021.
Projekt se ostvaruje u sklopu Erasmus+ programa Europske unije.
Koordinator: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.

Središnji sustav za narodne knjižnice: upravljanje i distribucija mrežnih sadržaja: 2020-.
Projekt se financira iz programa knjižnične djelatnosti Ministarstva kulture RH.
Nositelj: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu.