Organizacija i izlaganja na skupovima

2021

Organizacija skupova

13. Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Umag, 20. – 22. listopada 2021.

Izlaganja na skupovima

International conference Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis [[Međunarodna konferencija Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima]]
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i online
Zagreb, 18.-20. ožujka 2021.
Izlaganje
Jelena Duh, Aleksandra Pikić, Lucija Ašler: Academic and special libraries in Croatia and their crisis preparedness

Posterska izlaganja
Dragica Krstić, Breza Šalamon-Cindori: The importance of an integrating framework for protection of library resources from disaster risks

Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan: Solving problems brought by Earthquake and the Pandemic in public and school libraries in Croatia

Stručni skup „Biblioterapijski pristup u radu s djecom i mladima u knjižnici” 
Zoom videokonferencija, 26. ožujka 2021.
Izlaganje
Frida Bišćan
, Keti Krpan, Dunja Lovrenčić Gašljević: Biblioterapijski pristup u radu s djecom na radionicama u sklopu projekta TRACE u Knjižnici Selčina

Libraries in the digital age (LIDA 2020)
Virtualna konferencija
19.-22. travnja 2021.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, Aleksandra Pikić: The System of Unique Library Performance Electronic Statistical Data Collecting

Postersko izlaganje
Romić, K.; G. Mitrović; L. Machala Poplašen: Use of Social Network for Academic Purposes: the case of the University of Zagreb.

13th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML 2021)
Virtualna konferencija
25.-28. svibnja 2021.
Izlaganje
Breza Šalamon-Cindori, Daniela Živković: The promotion of cultural heritage: do we need more than a library website?

5. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama Hrvatskog knjižničarskog društva „Razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima“
Medicinski fakultet u Rijeci i online putem platforme Zoom
Rijeka, 29. rujna 2021.
Izlaganja
Aleksandra Pikić Jugović: Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica

Dunja Gabriel, Frida Bišćan: Prijedlog koeficijenata izvodljivosti Standarda za narodne knjižnice i Standarda za školske knjižnice: mjerila za praćenje i vrednovanje kvalitete knjižnica i razvoj knjižnične djelatnosti

Panel diskusija sa sudionicima: Martina Dragija Ivanović, Aleksandra Pikić Jugović, Tatjana Aparac-Jelušić

17. dana specijalnih i visokoškolskih knjižnica: Digitalna transformacija i knjižnice u posebnim okolnostima
Hotel Excelsior, Lovran i online putem platforme Zoom
Lovran 30. rujna–2. listopada 2021.
Izlaganja
Aleksandra Pikić Jugović: Posljedice učinaka COVID-19 pandemije, potresa i digitalne
transformacije na poslovanje sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

Antonija Filipeti, Marta Matijević, Aleksandra Pikić Jugović: Mogućnosti stalnog stručnog usavršavanja knjižničara iz visokoškolskih, specijalnih i znanstvenih knjižnica: pokazatelji Centra
za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj

Marina Krpan Smiljanec, Breza Šalamon-Cindori: Zbirke stare i vrijedne građe u fondovima specijalnih knjižnica u Hrvatskoj: posjedovanje, dostupnost i mogućnosti razvoja usluga u
digitalnome okružju

Postersko izlaganje
Aleksandra Pikić Jugović, Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan: Kvartili u kvantitativnom vrednovanju sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica

13. Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Narodne knjižnice – jačanje kulturne, obrazovne i društvene uloge u globalnim kriznim situacijama
Hotel Sol Garden Istra for Plava Laguna, Umag, Hrvatska i online na YouTube kanalu NSK
Umag, 20.–22. listopada 2021.
Izlaganja
Antonija Filipeti, Marta Matijević, Aleksandra Pikić Jugović: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu:Stručno usavršavanje knjižničara iz narodnih knjižnica u vrijeme i nakon oporavka od pandemije: koji su idući koraci Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj? (online)

Aleksandra Pikić Jugović, Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu: Razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u Republici Hrvatskoj: što pokazuje knjižnična statistika u kriznoj 2020. godini?

PANEL RASPRAVA: Novi provedbeni akti – pravilnici i standardi
Sudionici rasprave: Frida Bišćan (moderatorica, NSK/HZK), Ivanka Stričević (NSK, online), Dijana Machala (HKD), Tatjana Aparac Jelušić (MKM/HKV), Jelena Glavić Perčin (MKM, online), Melita Holetić (MKM), Sofija Klarin Zadravec (NSK), Vesna Golubović (NSK), Marina Krpan Smiljanec (NSK/HZK), Dunja Marija Gabriel (NSK/HZK)

Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive
Zoom konferencija
5. studenoga 2021.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, Aleksandra Pikić Jugović:
Knjižnice u Hrvatskoj – dostupnost osobama s teškoćama čitanja u normalnim i “novim normalnim” okolnostima

Okrugli stol: E-izvori – potrebe korisnika narodnih i školskih knjižnica
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, dvorana Judita i online putem platforme Zoom
Zagreb, 12. studenoga 2021.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, Aleksandra Pikić Jugović. E-izvori u narodnim i školskim knjižnicama: potrebe korisnika i knjižničara te načelne upute za njihov odabir

23. online ZKD forum: Brojke i slova – koliko su važni pouzdani podaci
Online platforma Zoom, 24. studenoga 2021.
Izlaganje
Aleksandra Pikić Jugović

24. Seminar Arhivi, Knjižnice, Muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture
Zoom konferencija
24.–25. studenoga 2021.
Izlaganje
Aleksandra Pikić Jugović, Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan: Razvoj Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica

21. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama – Knjižnično poslovanje u kriznom vremenu i slobodan pristup informacijama
Online platforma Zoom, 10. prosinca 2021.
Izlaganje
Aleksandra Pikić Jugović, Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan
:
Izazovi u koordinaciji svih vrsta knjižnica u kriznim vremenima

 

2020

Izlaganja na skupovima

9. ZKD forum “Knjižničarstvo kao (ženska) profesija – muškarcima ulaz zabranjen”
Knjižnica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Zagreb, 29. siječnja 2020.
Sudjelovanje na panel raspravi
Aleksandra Pikić

XIX. Znanstveni skup Kajkavski jezik, književnost i kultura kroz stoljeća
Krapina, 7. rujna 2020.
Marina Krpan Smiljanec: Zbirka Kajkaviana u dvorcu Stubički Golubovec: ili kako
okupiti kajkavsku tiskanu baštinu

11. okrugli stol za školske knjižnice
5. listopada 2020.
Frida Bišćan: Posljedice potresa u školskim knjižnicama grada Zagreba i okolnih županija

45. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva “Virtualna konferencija Knjižnice u doba krize”
7.-10. listopada 2020.
Frida Bišćan, Dunja Marija Gabriel, Aleksandra Pikić, Breza Šalamon-Cindori: Posljedice potresa i oborinskih voda u knjižnicama u Zagrebu i okolici

 

2019

Organizacija skupova

12. Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Plitvice, 2.-4. listopada 2019.

Izlaganja na skupovima

37. skupština Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja
Koprivnica, 17. svibnja 2019.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Poticanje čitanja u Hrvatskoj za sve građane kroz provedbu Nacionalne kampanje “I ja želim čitati!”

Stručni skup “Poticanje jezično-govornog razvoja kao temelja pismenosti”
Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić”,
Karlovac, 27. svibnja 2019.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Građa lagana za čitanje

Stručni skup Hrvatskoga čitateljskog društva “Pismenost i učenje za održivi razvoj”
Zagreb, 6. rujna 2019.
Izlaganje
Frida Bišćan: Uloga školske knjižnice i promicanje održivog razvoja u sklopu Agende 2030

16. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
Knjižnice grada Zagreba
Zagreb, 27. rujna 2019.
Izlaganja
Aleksandra Pikić, Zagorka Majstorović: Zatvorska knjižnica kao dio podsustava specijalnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Sanjica Faletar Tanacković, Dunja Marija Gabriel: Stanje knjižničnih zbirki u hrvatskim kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima u 2019. godini

12. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Plitvice, 2.-4. listopada 2019.
Izlaganja
Frida Bišćan, Karolina Holub, Dragana Koljenik: Projekt TRACE Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u okviru programa Erasmus+
Dunja Marija Gabriel
: Ususret novom Standardu za narodne knjižnice
Aleksandra Pikić: Znanost za građane (citizen science): kako se narodne knjižnice mogu uključiti?

7. okrugli stol “Knjižnice i suvremeni menadžment” Korištenje EU fondova u knjižnicama – izazovi i prepreke
Zagreb, 18. studenoga 2019.
Izlaganje
Frida Bišćan, Karolina Holub, Dragana Koljenik: Projekt TRACE ili kako do fondova EU

23. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji “Upravljanje podacima u AKM zajednici”
Poreč, 27.-29. studenoga 2019.
Izlaganje
Breza Šalamon-Cindori: Arhivi, knjižnice i muzeji i webometrija: samo statistika ili smjernice za poslovanje na mreži?
Postersko izlaganje
Frida Bišćan, Karolina Holub, Dragana Koljenik: Prema e-platformi i metapodatkovnom opisu za tradicionalne dječje priče u Erasmus+ projektu TRACE.

Obilježavanje 70 godina Čitaonice periodike Društva matematičara i fizičara NR Hrvatske i 40 godina Centralne matematičke biblioteke
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet
Zagreb, 10. prosinca 2019.
Aleksandra Pikić: Sveučilišna matična služba: mogućnosti i izazovi

16. konferencija Bibliotekarskog društva Srbije “Male biblioteke u velikom dijalogu za promjene”
Narodna biblioteka Srbije
Beograd, 12.-13. prosinca 2019.
Aleksandra Pikić: Male knjižnice u području djelovanja sveučilišne matične službe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Sistemsko knjižničarstvo 2019. “Distribuirani knjižnični informacijski sustavi i integrirane usluge”
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Zagreb, 17. prosinca 2019.
Dunja Marija Gabriel, Aleksandra Pikić: Knjižnična statistika i pokazatelji uspješnosti knjižnica

 

2018

Izlaganja na skupovima

Okrugli stol „Dobro opremljena školska knjižnica – prostor izvrsnosti“
Karlovac, 14. veljače 2018.
Izlaganje
Frida Bišćan: Suvremena školska knjižnica – temelj za društvo znanja

Okrugli stol „Školska knjižnica u suvremenoj školi: zašto je važna i koji su temelji za njen stručan rad?“
Koprivnica, 16. ožujka 2018.
Izlaganje
Frida Bišćan: Školske knjižnice u Republici Hrvatskoj – kako dostići Standard?

Tribina „Izazovi i perspektive u jačanju konkurentnosti hrvatske znanstvene i visokoškolske zajednice i radionica“
Zagreb, 16. ožujka 2018.
Izlaganje
Aleksandra Pikić: e-Izvori: dosadašnja iskustva i planovi

Okrugli stol „Elza Kučera: psihologinja, filozofkinja, knjižničarka“
Zagreb, 8. svibnja 2018.
Izlaganje
Tinka Katić: Elza Kučera – prva hrvatska bibliotekarica

Međunarodno stručno savjetovanje o Ugovoru iz Marakeša
Zagreb, 10. svibnja 2018.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel, Amelia Kovačević, Jelena Lešaja: Praksa knjižnica u pružanju usluga osobama koje ne mogu čitati standardni tisak

4. okrugli stol Komisije za statistiku i pokazatelje uspješnosti u knjižnicama “Vrednovanje knjižnica: razvoj poslovanja utemeljenog na dokazima”
Zagreb, 25. svibnja 2018.
Izlaganje
Dunja Gabriel, Frida Bišćan: Projekt knjižnične online statistike: izazovi u odabiru pokazatelja uspješnosti i prikupljanju podataka
Aleksandra Pikić
: Instrumenti za mjerenje kvalitete knjižnične usluge

Znanstveno-stručni skup „Skriveni svijet starih knjiga“
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu,
Zagreb, 28.-30. svibnja 2018.
Izlaganja
Tinka Katić: Materijalna svojstva starih knjiga

2. Nacionalni dan svjesnosti o knjižnicama (NAD)
Mostar, 7. rujna 2018.
Izlaganje
Frida Bišćan: Školske knjižnice u Republici Hrvatskoj – mreža i usluge

Susret konzervatora i restauratora arhivskog i knjižnog gradiva i umjetnina na papiru
Zagreb, 26. rujna 2018.
Izlaganje
Tinka Katić: Preventivna zaštita pisane baštine u knjižnicama vjerskih zajednica

9. okrugli stol za školske knjižnice „(Ne)dosegnuti standard“
Opatija, 10. listopada 2018.
Izlaganje
Frida Bišćan: Pretpostavke za uspješan rad suvremene školske knjižnice

43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
Opatija, 10.-13. listopada 2018.
Izlaganja
Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan, Aleksandra Pikić: Provedba projekta knjižnične online statistike u ostvarivanju globalnih ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030
Aleksandra Pikić, Alisa Martek: Izazovi i prepreke u nabavi e-izvora i edukacija korisnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
Zagorka Majstorović, Svjetlana Mokriš i Senka Tomljanović: Standard za visokoškolske knjižnice i Standard za specijalne knjižnice u RH: gdje smo?
Posterska izlaganja
Dunja Marija Gabriel, Željka Miščin: Petnaest okruglih stolova Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama
Dunja Marija Gabriel
, Željka Miščin, Amelia Kovačević: Ugovor iz Marakeša: zašto je važan?

 

2017

Organizacija skupova

11. Savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, Crikvenica, 11.-13. listopada 2017.

Izlaganja na skupovima

Kurikulum knjižnično-informacijskoga odgoja i obrazovanja
Zagreb, 20. siječnja 2017.
Izlaganje
Frida Bišćan: Matična djelatnost NSK i vidovi suradnje u području rada sa školskim knjižnicama

13. okrugli stol o pokretnim knjižnicama u Republici Hrvatskoj i 7. festival hrvatskih bibliobusa
Pula, 12. svibnja 2017.
Izlaganje
Frida Bišćan: Pokrivenost školskih knjižnica u Republici Hrvatskoj uslugama bibliobusa

Svjetski knjižničarski i informacijski kongres (WLIC) i 83. konferencija saveza knjižničarskih društava i ustanova (IFLA)
Wrocław, Poljska, 19. – 25. kolovoza 2017.
Posterska izlaganja
Dunja Marija Gabriel i Željka Miščin: National Campaign for Persons with Reading Difficulties and Dyslexia “I Wish to Read Too!”

8. okrugli stol za školske knjižnice
Virovitica, 5. listopada 2017.
Izlaganje
Frida Bišćan i Mira Zovko: Školska knjižnica danas – stanje i perspektive

14. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama „Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom ‘I ja želim čitati!’: postignuća i izazovi“
Zagreb, 6. listopada 2017.
Izlaganja
Sanja Bunić, Dunja Marija Gabriel i Amelia Kovačević: Vrednovanje Nacionalne kampanje “I ja želim čitati!”
Željka Butorac i Dunja Gabriel: Uloga građe lagane za čitanje u obrazovanju osoba s teškoćama čitanja i disleksijom

11. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj
Crikvenica, 11. – 13. listopada 2017.
Izlaganja
Frida Bišćan i Iva Pezer: Mreža i usluge pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Dunja Gabriel, Dragana Koljenik i Filip Lončar: Središnji sustav za narodne knjižnice: upravljanje i distribucija mrežnih sadržaja
Dunja Gabriel i Aleksandra Pikić: Sustav narodnih knjižnica u Hrvatskoj

Međunarodni skup ICOLC
Prag, 15. – 18. listopada 2017.
Izlaganje
Aleksandra Pikić i Alisa Martek: Challenges and obstacles in consortial e-resources licencing in Croatia

Stručni skup školskih knjižničara Istarske županije
Pula, 23. listopada 2017.
Izlaganje
Frida Bišćan i Mira Zovko: Školske knjižnice – stanje i razvoj

Croatia-China Academic Exchange Symposium
Zagreb, 7. studenoga 2017.
Izlaganje
Aleksandra Pikić: Projekt e-Izvori: podrška radu hrvatskoj akademskoj i znanstvenoj zajednici

17. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama
Zagreb, 8. prosinca 2017.
Izlaganja
Ana Barbarić i Aleksandra Pikić: LGBTIQ osobe – vidljivi ili nevidljivi korisnici hrvatskih knjižnica?
Željka Miščin i Dunja Gabriel: Knjižničar – partner: iskustva komunikacije u kampanji

 

2016

Međunarodni stručni skup „Dječja knjižnica – podrška socijalizaciji u lokalnoj zajednici“
Karlovac, 1. ožujka 2016.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Poslovanje narodnih knjižnica i dječjih odjela u Hrvatskoj

Međunarodni stručni skup „IFLA PLS The interaction between library users and librarians“
Zagreb, 10. ožujka 2016.
Izlaganja
Dunja Marija Gabriel: Positive Interaction of Users and Librarians in Croatian Public
Libraries

Međunarodni sastanak „Suradnja županijskih matičnih službi za narodne knjižnice u Hrvatskoj i koordinacija regionalnih knjižnica u Sloveniji“
Zagreb, 30. ožujka 2016.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Sustav narodnih knjižnica u Hrvatskoj s naglaskom na ustroj i
zadaće županijskih matičnih službi za narodne knjižnice

Dani e-infrastrukture: „Digitalni repozitoriji u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (DEI2016)“
Zagreb, 25. svibnja 2016.
Izlaganja
Sofija Klarin Zadravec, Zagorka Majstorović: Analiza nacionalnih repozitorija ZIR i DR

13. okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe s posebnim potrebama „Imate li teškoće čitanja? Dobro došli u knjižnicu!“
Zagreb, 30. rujna 2016.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja: pregled rezultata
online

41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva
Primošten, 12. do 15. listopada 2016.
Izlaganja
Dunja Marija Gabriel: Nacionalna kampanja za osobe s teškoćama čitanja i disleksijom „I ja
želim čitati!“
Postersko izlaganje
Frida Bišćan: Prijedlog kriterija i preporuka za izradu kvalitetnih e-lektira

Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity and Evidence.
Zadar, 25. do 28. listopada 2016.
Izlaganje
Tinka Katić: Evidence of Provenance and Name Authority Control in GLAM community: Three Competing Concepts?

Znanstveno-stručni skup „Socijalno inkluzivne knjižnične usluge“
Koprivnica, 18. studenoga 2016.
Izlaganje
Dunja Marija Gabriel: Nacionalna kampanja „I ja želim čitati!“

Stručni skup „Mjerenje kvalitete u hrvatskim knjižnicama“
Rijeka, 28. studenoga 2016.
Izlaganje
Zagorka Majstorović: Primjena hrvatskih ISO normi (ISO 2789 i 11620) za jedinstveno
elektroničko prikupljanje, obradu/analizu statističkih podataka o poslovanju svih vrsta
knjižnica

16. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama „Knjižnice i dostupnost
informacija u obrazovnom procesu“
Zagreb, 9. prosinca 2016.
Izlaganje
Frida Bišćan: E-lektire: školske knjižnice i novi medijski sadržaji