Razvojna djelatnost

PODSTRANICE:

Edukacija knjižničara

Organizacije i izlaganja na skupovima

Projekti i programi

Stručni i znanstveni radovi

Prema Pravilniku o matičnoj djelatnosti knjižnica (NN 43/2001) razvojni poslovi matične djelatnosti su poslovi planiranja i programiranja razvoja i unapređivanja djelatnosti knjižnica u cjelini i u odnosu na pojedine funkcije knjižnica, planiranja razvoja mreža knjižnica i njihovo ustrojavanje kao i drugi poslovi na unapređivanju stručnog rada u knjižnicama, njihovom međusob­nom povezivanju, odnosno izgradnji njihovih mreža i uključivanju u jedinstveni informacijski sustav Republike Hrvat­ske.