Arhiva propisa

Arhiva sadrži popis prijašnjih i nevažećih zakona i standarda iz područja knjižničarstva.

Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105(1997), 104(2000)69(2009).

Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama. // Narodne novine 25(1973), 47(1986), 26(1993), 50/1995).
[Vjesnik bibliotekara Hrvatske 19, 1/4(1973), 155-163].

Zakon o bibliotekama. // Narodne novine 49(1960), 3(1965), 8(1965), 1(1966).
[Zakon o bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 6, 3/4(1960), 75-81, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 11, 3/4(1965), 195-196, Zakon o bibliotekama – prečišćen tekst. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 10, 3/4(1964),
146-152].

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33, 1/4(1990), 226-238.
Standardi za pokretne knjižnice – bibliobuse u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33 (1990), 210-226.
Standard za rad školskih knjižnica kao bibliotečno-informacijskih centara u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 29(1986).
Standard za rad školskih knjižnica/ bibliotečno-informacijskih centara u organizacijama odgoja i usmjerenog obrazovanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 29(1986).

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu. // Narodne novine 139(1998)25(2017)
Pravilnik o evidenciji biblioteka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 23(1977-1978), 199-200.
Pravilnik o registraciji i evidenciji biblioteka // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7, 1/2(1961), 117-120.

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 43/2001)

Pravilnik o registraciji spomenika kulture. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7, 1/2(1961), 121-123.
Pravilnik o evidentiranju bibliotečne građe koja ima svojstvo spomenika kulture. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-1984), 191-194.
Pravilnik o načinu korištenja bibliotečne građe koja ima svojstvo spomenika kulture. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-1984), 192-196.
Principi čuvanja i zaštite građe u bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-84), 196-207.

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/1999)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u bibliotekarskoj struci. // Narodne novine 48(1992), 1, 13-16.