Arhiva propisa

Arhiva sadrži popis prijašnjih i nevažećih zakona i standarda iz područja knjižničarstva.

Zakon o knjižnicama. // Narodne novine 105(1997).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama. // Narodne novine 69(2009).
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama. // Narodne novine 104(2000).
Zakon o bibliotečnoj djelatnosti i bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 19,
1/4(1973), 155-163.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 11, 3/4(1965), 195-196.
Zakon o bibliotekama – prečišćen tekst. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 10, 3/4(1964),
146-152.
Zakon o bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 6, 3/4(1960), 75-81.

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33, 1/4(1990), 226-238.
Standardi za pokretne knjižnice – bibliobuse u Republici Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 33 (1990), 210-226.
Standard za rad školskih knjižnica kao bibliotečno-informacijskih centara u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 29(1986).
Standard za rad školskih knjižnica/ bibliotečno-informacijskih centara u organizacijama odgoja i usmjerenog obrazovanja. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 29(1986).

Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/199825/2017)
Principi čuvanja i zaštite građe u bibliotekama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-84), 196-207.
Pravilnik o evidenciji biblioteka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 23(1977-1978), 199-200.
Pravilnik o evidentiranju bibliotečne građe koja ima svojstvo spomenika kulture. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-1984), 191-194.
Pravilnik o načinu korištenja bibliotečne građe koja ima svojstvo spomenika kulture. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 27(1983-1984), 192-196.
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u knjižničarskoj struci s programom stručnih ispita (NN 21/1999)
Pravilnik o polaganju stručnih ispita u bibliotekarskoj struci. // Narodne novine 48(1992), 1, 13-16.