Propisi u knjižničarstvu

Zakoni

Pravilnici

 • Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/2023)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)
 • Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
 • Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
 • Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN 68/2019)
 • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
 • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Nacionalni standardi

 • Standard za školske knjižnice (NN 61/2023)
 • Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/2022)
 • Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021)
 • Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021)
 • Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)
 • Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/2008, 90/2010)

Uredbe i Odluke