Propisi u knjižničarstvu

Zakoni

Pravilnici

  • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021)
  • Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021)
  • Pravilnik o Upisniku knjižnica (NN 78/2020)
  • Pravilnik o obveznom primjerku (NN 66/2020)
  • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/2002)
  • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/2005)
  • Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017)
  • Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/2016)

Nacionalni standardi

Uredbe i Odluke