Stručni i razvojni rad

PODSTRANICE:

Propisi u knjižničarstvu

Smjernice za rad knjižnica

Osnivanje/statusne promjene/prestanak rada knjižnice

Stručni nadzor

Kulturno dobro

Revizija i otpis

Hrvatske knjižnice u brojkama

Razvojna djelatnost

Matična djelatnost u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja matična knjižnica u Hrvatskoj obavlja sljedeće poslove matične djelatnosti:

 • izrađuje prijedloge planova razvoja knjižnične djelatnosti na razini države i podastire ih Hrvatskome knjižničnom vijeću;
 • izrađuje prijedloge dokumenata i naputaka (standardi, normativi, koncepcije, programi i sl.) i podastire ih Hrvatskome knjižničnom vijeću;
 • usklađuje aktivnosti usmjerene na osuvremenjivanje i unapređivanje rada knjižnica u Republici Hrvatskoj;
 • osposobljava djelatnike matičnih knjižnica za obavljanje stručnog nadzora i potiče rad županijskih i sveučilišnih, odnosno veleučilišnih matičnih knjižnica;
 • potiče i organizira trajno stručno usavršavanje djelatnika u matičnim knjižnicama;
 • nadzire stručni rad županijskih i sveučilišnih, odnosno veleučilišnih matičnih knjižnica;
 • izrađuje programe izobrazbe knjižničara te organizira savjetovanja, seminare i druge oblike stručnog rada;
 • pruža izravnu stručnu pomoć i upute za obavljanje stručnih poslova u knjižnicama kad to knjižnice zatraže, odnosno kada knjižnicama takvu pomoć ne može pružiti županijska ili sve­učilišna, odnosno veleučilišna matična knjižnica;
 • izrađuje načela i upute radi jedinstvenog obavljanja matične djelatnosti;
 • utvrđuje stanje i uvjete rada knjižnica te vodi razvojnu politiku u skladu s cjelokupnim društvenim razvitkom Republike Hrvatske;
 • izrađuje godišnje i dugoročne programe matične djelatnosti u Republici Hrvatskoj u suradnji sa županijskim i sveučilišnim, odnosno veleučilišnim matičnim knjižnicama;
 • izrađuje analize stanja knjižnica u Republici Hrvatskoj na temelju redovitih godišnjih izvještaja i podataka koje dostavljaju županijske i sveučilišne, odnosno veleučilišne matične knjižnice;
 • obavlja i druge poslove iz nadležnosti matične službe u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019114/2022).