Objavljeno: 13. 1. 2022.

Poziv na prikupljanje i unos podataka u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica (17.1.-25.2.2022.)

I ove godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja matična knjižnica u Republici Hrvatskoj ima zakonsku obvezu omogućiti pristup, prikupljati, analizirati i obrađivati statističke podatke o radu svih vrsta knjižnica. Na temelju prikupljenih podataka, NSK izrađuje i objavljuje godišnje analize stanja knjižnica u Republici Hrvatskoj. Uneseni statistički podaci u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja Pročitaj više…

Objavljeno: 10. 1. 2022.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Zbog šteta uzrokovanih katastrofalnim potresima na pogođenim područjima u ožujku i prosincu 2020, Ministarstvo kulture i medija uložilo je nacionalna sredstava u 2021. godini u provođenje hitnih mjera zaštite stradalih kulturnih dobara (evakuacije, podupiranja, hitne sanacije itd.) što je odgodilo ostala redovna ulaganja u baštinu i kulturna dobra Republike Hrvatske uključujući i raspisivanje poziva za Pročitaj više…

Objavljeno:

Natječaj za upis 30 polaznika na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija (30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti)

Na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru otvoren natječaj za upis 30 polaznika na Program za stjecanje knjižničarskih kompetencija (30 ECTS-a iz preddiplomskog studijskog programa Informacijske znanosti) u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru i na mrežnim stranicama Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (https://iz.unizd.hr/obavijesti/view/natjecaj-za-upis-na-program-za-stjecanje-knjiznicarskih-kompetencija) Pročitaj više…

Objavljeno: 13. 12. 2021.

Obavijest o bibliometrijskim potvrdama i novim indikatorima

Na molbu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo „Naputak o bibliometrijskim potvrdama i novim indikatorima“. U tom Naputku utvrđuje se sljedeće: Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) propisano je da čimbenike odjeka znanstvenih časopisa, citiranost radova i druge bibliometrijske podatke propisane Pročitaj više…

Objavljeno: 16. 11. 2021.

Knjižnična statistika: 2. tjedan uzorkovanja u 2021. godini

Sljedeći ponedjeljak započinje 2. od dva tjedna uzorkovanja u 2021. godini. Na ovaj način prikupljaju se statistički podaci: “broj posudbi u knjižnici”, “broj fizičkih posjeta” i “broj općih upita i informacijsko-referalnih usluga”. Drugi tjedan uzorkovanja statističkih podataka provodi se od ponedjeljka 22. do petka 26., odnosno do subote 27. studenoga 2021., za one knjižnice koje Pročitaj više…

Objavljeno: 8. 11. 2021.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima stupio je na snagu od 22. listopada 2021. godine, osim članka 69., te određenih odredbi u člancima 217. i 218. Članak 69 koji se tiče obveza transparentnosti podataka o iskorištavanju autorskog djela stupa na snagu 7. lipnja 2022. godine. Dok odredbe ovog Zakona koje se tiču prava iznajmljivanja Pročitaj više…

Objavljeno:

Objavljene Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa

Na Portalu matične djelatnosti knjižnica u RH objavljene su Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa koje je izradila dr. sc. Ana Vukadin iz Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ove upute namijenjene su opisu starih i rijetkih tiskanih knjiga i rukopisa. Pročitaj više…

Objavljeno: 14. 10. 2021.

Objavljene Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine, 11. listopada 2021. godine

S ciljem uspostave i poticanja sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama i privatnim zbirkama te stvaranja jedinstvenih i usklađenih normi u postupku digitalizacije, u okviru projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ izrađene su Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine (.docx). Projekt „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Pročitaj više…

Objavljeno: 5. 10. 2021.

Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

U petak, 1. listopada 2021. godine objavljen je u Narodnim novinama Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021). Novi Pravilnik donosi nekoliko važnih novosti. Stara temeljna stručna zvanja prevode se u nova na sljedeći način: pomoćni knjižničar prevodi se u knjižničarski tehničar, knjižničar u knjižničarski suradnik, a diplomirani knjižničar u knjižničar. Pročitaj više…

Objavljeno: 27. 9. 2021.

Objavljeni standardi za narodne, specijalne i digitalne knjižnice

U petak 24. rujna 2021. godine u Narodnim novinama objavljeni su sljedeći standardi: Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021), Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021) i Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021). Standardima se određuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti, kao i kriteriji i mjerila za promicanje razvoja i kvalitete knjižnične djelatnosti. Pročitaj više…