Radovi na temu matične djelatnosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Gabriel, D. M.; J. Leščić; F. Lončar. Vrednovanje rada matičnih službi za narodne knjižnice. // Vrednovanje djelatnosti narodnih knjižnica : zbornik radova : 10. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj / [urednice Dunja Marija Gabriel, Frida Bišćan]. Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2017. Str. 119-139.

Čelić-Tica, V.; J. Leščić. Matična služba knjižnica u Hrvatskoj : povijest i nova paradigma. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 57, 4(2014), 199-220.

Čelić-Tica, V. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu – središnja matična knjižnica za školske knjižnice na području Republike Hrvatske. // 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji – mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radove. / uredile Mirna Willer i Ivana Zenić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006. Str. 238-244.

Jokić, M. Matičnost i specijalne knjižnice. // 9. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji
– mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik
radova. / uredile Mirna Willer i Ivana Zenić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo,
2006. Str. 232-237.

Majstorović, Z. Matična djelatnost za visokoškolske i specijalne knjižnice. // Glasnik
Društva bibliotekara Split 9(2011), 11-20.

Majstorović, Z. Sveučilišna matična djelatnost. // Knjižničarstvo 20, 1(2016), 11-20.

Mesić, Đ. Matična funkcija biblioteka u Hrvatskoj. // Bibliotekarstvo : godišnjak
Društva bibliotekara BiH 34(1989), 9-14.

Pikić, Aleksandra.Male knjižnice u području djelovanja sveučilišne matične službe iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu // Male biblioteke u velikom dijalogu za promene: zbornik radova sa XVI međunarodne konferencije BDS, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 12.-13. decembar 2019. / Đilas, Gordana (ur.). Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2020. Str. 39-49.