Područna matična djelatnost

Sveučilišna razina matične djelatnosti za visokoškolske i specijalne knjižnice 

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00
Telefaks: +385 1 616 4186

Voditeljica sveučilišne matične službe:
dr. sc. Breza Šalamon Cindori, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4132, +385 99 532 7718

Goranka Mitrović, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4146

 

Razvojna djelatnost

  • Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica.
  • Izrada godišnjih planova rada i analiza stanja knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti.
  • Sudjelovanje u izvedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Savjetodavna i stručna pomoć

  • Izrada uputa i preporuka za rad.
  • Izravna stručna pomoć za obavljanje poslova u knjižnicama.
  • Stručni nadzor i terenski rad.
  • Stručna pomoć i poslovi vezani uz utemeljenje i prestanak rada knjižnica.
  • Pomoć pri rješavanju statusa knjižnice i knjižničara u matičnoj instituciji.