Misija i vizija

S ciljem razvoja znanja, vještina i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, knjižničari moraju svim stanovnicima Republike Hrvatske pružiti jednake mogućnosti u pristupu publikacijama i informacijama u knjižnicama i/ili u elektroničkim izvorima. Na taj način, knjižničari na mikro razini zadovoljavaju kulturne, obrazovne i istraživačke potrebe pojedinaca, a na makro razini utječu na razvoj lokalne (područne) samouprave, kao i na hrvatsko društvo u cjelini.

Matična djelatnost knjižnica je razvojna djelatnost koja ima za cilj unaprjeđivanje knjižničnog poslovanja općenito i to kroz poboljšanje izgradnje fondova, usavršavanje obrade knjižnične građe, osuvremenjivanje prostora i opreme, podizanje kvalitete korisničkih usluga, cjeloživotno usavršavanje knjižničara te izgradnje i unaprjeđivanja mreže knjižnica na cjelokupnom području Republike Hrvatske. Zadaće matičnih službi su stručni nadzor nad radom knjižnica, stručno osposobljavanje i usavršavanje knjižničnog osoblja, stručno-savjetodavna pomoć knjižnicama i koordinacija rada knjižnica.