Sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00
Telefaks: +385 1 616 4186

dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni: +385 1 616 4358, +385 99 310 7029

  • Koordiniranje rada Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica te praćenje i nadzor rada sveučilišnih matičnih službi.
  • Analiza stanja i vrednovanje nacionalnog sveučilišnog knjižničnog sustava
  • Izrada planova razvoja knjižnične djelatnosti na nacionalnoj razini
  • Pružanje stručno-savjetodavne pomoći sveučilišnim, visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama
  • Pružanje pomoći knjižnicama i matičnim službama u uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti te dosizanju propisanih normi
  • Izrada smjernica, uputa i ostalih pomagala za rad knjižnica u sustavu
  • Koordiniranje izrade strateških dokumenata za knjižnice u sustavu
  • Izrada standarda o uvjetima poslovanja knjižnica u suradnji sa stručnim vijećima voditelja matičnih službi i knjižničarskim udrugama
  • Vrednovanje NSK i knjižnica u hrvatskom knjižničarskom sustavu
  • Sudjelovanje u izvedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.