Sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice

Nacionalna razina matične djelatnosti za visokoškolske i specijalne knjižnice

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00
Telefaks: +385 1 616 4186

dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni: +385 1 616 4358, +385 99 310 7029

 • Koordiniranje rada Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica te praćenje i nadzor rada sveučilišnih matičnih službi.
 • Analiza stanja i vrednovanje nacionalnog sveučilišnog knjižničnog sustava
 • Izrada planova razvoja knjižnične djelatnosti na nacionalnoj razini
 • Pružanje stručno-savjetodavne pomoći sveučilišnim, visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama
 • Pružanje pomoći knjižnicama i matičnim službama u uspostavljanju, organiziranju i obavljanju knjižnične djelatnosti te dosizanju propisanih norma
 • Izrada smjernica, uputa i ostalih pomagala za rad knjižnica u sustavu
 • Koordiniranje izrade strateških dokumenata za knjižnice u sustavu
 • Izrada standarda o uvjetima poslovanja knjižnica u suradnji sa stručnim vijećima voditelja matičnih službi i knjižničarskim udrugama
 • Vrednovanje NSK i knjižnica u hrvatskom knjižničarskom sustavu
 • Sudjelovanje u izvedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

 

Sveučilišna razina matične djelatnosti za visokoškolske i specijalne knjižnice 

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00
Telefaks: +385 1 616 4186

Voditeljica sveučilišne matične službe:
dr. sc. Breza Šalamon Cindori, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4132, +385 99 532 7718

Goranka Mitrović, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4146

 

Razvojna djelatnost

 • Sudjelovanje u radu Stručnog vijeća sveučilišnih matičnih knjižnica.
 • Izrada godišnjih planova rada i analiza stanja knjižnica u sustavu sveučilišne matične djelatnosti.
 • Sudjelovanje u izvedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Savjetodavna i stručna pomoć

 • Izrada uputa i preporuka za rad.
 • Izravna stručna pomoć za obavljanje poslova u knjižnicama.
 • Stručni nadzor i terenski rad.
 • Stručna pomoć i poslovi vezani uz utemeljenje i prestanak rada knjižnica.
 • Pomoć pri rješavanju statusa knjižnice i knjižničara u matičnoj instituciji.