Školske knjižnice

Matična djelatnost za školske knjižnice

Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica
Telefoni: +385 1 616 4027
Telefaks: +385 1 616 4186

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00

Matična služba za školske knjižnice dio je Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva u sklopu Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, središnje matične knjižnice u Republici Hrvatskoj. Djeluje na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) i Pravilnika o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/2001) te službenih dokumenata Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Temeljni poslovi matične djelatnosti obuhvaćaju koordinaciju Stručnog vijeća županijskih narodnih matičnih knjižnica, stručni nadzor i praćenje rada županijskih matičnih službi u radu sa školskim knjižnicama, savjetodavnu pomoć i pomoć pri stručnom osposobljavanju knjižničnog osoblja.

Razvojni poslovi su planiranje i programiranje razvoja i unapređivanja knjižnične djelatnosti u cjelini, planiranje razvoja mreže školskih knjižnica u sustavu matične djelatnosti i njihovo povezivanje u jedinstveni knjižnični sustav, praćenje zakonskih propisa i sudjelovanje u izradi i/ili osuvremenjivanju novih dokumenata, standarda i smjernica.

Cilj je pomoći u razvoju školske knjižnice kao intelektualnog, informacijskog i kulturnog središta škole koja sudjeluje u odgoju i obrazovanju te razvoju informacijski pismenog i etički odgovornog mladog čovjeka koji će biti sposoban samostalno pronalaziti informacije, razlučiti njihovu vrijednost i pouzdanost i trajno raditi na svom obrazovanju.

Matična služba analizira stanje i rad školskih knjižnica, surađuje s ostalim vrstama knjižnica u Republici Hrvatskoj te sudjeluje u organizaciji konferencija i savjetovanja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Razvojna djelatnost

  • Organiziranje i vođenje sastanaka Stručnog vijeća županijskih matičnih narodnih knjižnica za školske knjižnice
  • Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Hrvatskim knjižničarskim društvom, Hrvatskom udrugom školskih knjižničara (HUŠK), Hrvatskom mrežom školskih knjižničara (HMŠK), Hrvatskim čitateljskim društvom (HČD), županijskim stručnim vijećima školskih knjižničara i ostalim udrugama i ustanovama.
  • Izrada Standarda za školske knjižnice
  • Projekti – koordinacija i sudjelovanje (Traditional children’s stories for a common future – TRACE)
  • Međunarodna suradnja (IFLA Library Map of the World)

Savjetodavna i stručna pomoć

  • Savjetodavna i stručna pomoć za obavljanje poslova u knjižnicama.
  • Pomoć pri rješavanju statusa knjižnice i knjižničara u matičnoj instituciji.
  • Stalno stručno obrazovanje.
  • Izrada uputa i preporuka za rad.