Digitalne knjižnice i zbirke

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica za razvoj digitalnih knjižnica i zbirki
Telefon: +385 1 616 4332

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00

  • Organizacija izgradnje i razvoj sustava i portala Hrvatske digitalne knjižnice
  • Nadzor provedbe trajne pohrane digitalne knjižnične građe u nacionalni sustav zaštite, pohrane i trajnog očuvanja
  • Nadzor provedbe koordinirane digitalizacije građe u Republici Hrvatskoj i rada Upisnika digitalnih zbirki i preslika
  • Analiza stanja digitalnih knjižnica i zbirki
  • Izrada planova razvoja digitalnih knjižnica i zbirki na nacionalnoj razini
  • Pružanje stručno-savjetodavne pomoći knjižnicama i matičnim službama u uspostavljanju, organiziranju i upravljanju digitalnim knjižnicama i zbirkama
  • Izrada smjernica, uputa i ostalih pomagala za rad digitalnih knjižnica i zbirki
  • Nadzor izgradnje i razvoja normativne baze Hrvatske digitalne knjižnice
  • Koordinacija dostave metapodataka digitalne knjižnične  građe Europeani i ostalim agregatorima
  • Sudjelovanje u izvedbi programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja