Baštinske zbirke

Matična djelatnost za baštinske zbirke

dr. sc. Marina Krpan Smiljanec, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4319
Telefaks: +385 1 616 4186

Ivan Volarević, diplomirani knjižničar
Telefon: +385 1 616 4357

Mia Perković, konzervator za baštinske zbirke
Telefon: +385 1 616 4363

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00

Tiskana baština, odnosno njezin najreprezentativniji dio – stara knjiga iz razdoblja 1455.-1850., prisutna je u svim vrstama knjižnica u knjižničnoj, arhivskoj i muzejskoj zajednici, a najčešće se okuplja u zbirkama građe posebne vrste (zbirkama starih i rijetkih knjiga), odnosno baštinskim zbirkama. Kako bi se osigurala njihova sadašnja, ali i buduća uporaba, baštinske zbirke zahtijevaju odgovoran odnos u pogledu njihove zaštite i očuvanja, ponajprije od vlasnika/imatelja, dok središnja hrvatska knjižnica treba razvijati, usmjeravati i nadzirati te zadaće. U tu je svrhu 2007. godine izrađen Program zaštite i očuvanja knjižnične građe koja ima svojstvo kulturnog dobra. Program se temelji na važećem zakonodavstvu, ponajprije Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019)  i Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
(NN 69/1999) te iz njih proizašlih propisa, kao i na suvremenom konceptu zaštite i očuvanja baštine po kojemu se na baštinu gleda kao na kolektivnu memoriju, a na kolektivnu memoriju kao na kontinuirani proces izgradnje sustava informacija.

Razvojni programi

Savjetodavna i stručna pomoć

  • Izrada i provođenje programa uređenja/obnove knjižnica/zbirki u sklopu programa javnih potreba u kulturi (potprogram Zaštita očuvanje kulturnih dobara i nematerijalne kulturne baštine) Ministarstva kulture, odnosno programa financiranih vlastitim sredstvima vlasnika/imateljima stručnog osoblja.
  • Pomoć pri ostvarenju pravne zaštite baštinskih knjižnica/zbirki za koje se predmnijeva ili utvrdi da ima svojstvo kulturnog dobra, odnosno upisu u Registar kulturnih dobara:
    Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra 2021-09-22
  • Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa 2021-11-24