Nacionalna matična djelatnost

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU
Hrvatski zavod za knjižničarstvo
Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva

O matičnim službama

Matične službe za narodne, školske, sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice djeluju unutar Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva koji je odjeljak Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (dalje: NSK-a).

Sukladno odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019114/2022) Pravilnika o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/2021) NSK-a je središte hrvatskog knjižničnog sustava i središnja matična knjižnica za sve vrste knjižnica na području Republike Hrvatske s temeljnim zadatkom organiziranja i razvi­janja sustava knjižnica u Republici Hrvatskoj radi una­pređivanja njihova rada na temelju suvremene knjižnične teorije i prakse u cilju osiguravanja kvalitetne knjižnične službe u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. NSK-a je ujedno i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu te je time sveučilišna matična knjižnica za visokoškolske i specijalne knjižnice sedam županija središnje Hrvatske i Grada Zagreba.

Surađujući sa županijskim i drugim sveučilišnim matičnim knjižnicama i njihovim sustavima s područja Republike Hr­vat­ske, te s drugim znanstvenim i stručnim ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj, NSK-a organizira i vo­di poslove matične djelatnosti.

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak: 9.00-15.00
Telefaks: +385 1 616 4186

Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva

Koordinatorica Centra
Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni:+385 1 616 4358; +385 99 310 7029

Nacionalna matična djelatnost

Narodne knjižnice
Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica
Telefoni: +385 1 616 4150; +385 99 629 0380

Školske knjižnice
Dr. sc. Kristina Romić,
viša knjižničarka
Telefon:
+385 1 616 4027

Sveučilišne, visokoškolske, znanstvene i specijalne knjižnice
Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović,
knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica
Telefoni:
+385 1 616 4358; +385 99 310 7029

Baštinske zbirke
Dr. sc. Marina Krpan Smiljanec,
knjižničarska savjetnica
Telefon:
+385 1 616 4319

Ivan Volarević, diplomirani knjižničar
Telefon: +385 1 616 4357

Mia Perković, konzervator za baštinske zbirke
Telefon: +385 1 616 4363

Centar za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice

Karolina Holub, knjižničarska savjetnica za razvoj digitalnih knjižnica i zbirki
Telefon: +385 1 616 4332

Područna matična djelatnost

Visokoškolske knjižnice
Goranka Mitrović, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4146

Specijalne knjižnice
Dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, knjižničarska savjetnica
Telefon: +385 1 616 4132