O nama

PODSTRANICE:

Matična djelatnost

Razvoj matične djelatnosti

Misija i vizija

 

O matičnim službama

Matične službe za narodne, školske, visokoškolske i specijalne knjižnice djeluju unutar Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva koji je odjeljak Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (dalje: NSK-a).

Sukladno Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019) NSK-a je središte hrvatskog knjižničnog sustava i središnja matična knjižnica za sve vrste knjižnica na području Republike Hrvatske s temeljnim zadatkom organiziranja i razvi­janja sustava knjižnica u Republici Hrvatskoj radi una­pređivanja njihova rada na temelju suvremene knjižnične teorije i prakse u cilju osiguravanja kvalitetne knjižnične službe u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. NSK-a je ujedno i središnja knjižnica Sveučilišta u Zagrebu te je time sveučilišna matična knjižnica za visokoškolske i specijalne knjižnice sedam županija središnje Hrvatske i Grada Zagreba.

Surađujući sa županijskim i drugim sveučilišnim matičnim knjižnicama i njihovim sustavima s područja Republike Hr­vat­ske, te s drugim znanstvenim i stručnim ustanovama koje djeluju na području knjižničarstva, arhivistike, dokumentacije i informacijskih službi u Republici Hrvatskoj, NSK-a organizira i vo­di poslove matične djelatnosti.