Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Objavljeno: 8. 11. 2021.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima stupio je na snagu od 22. listopada 2021. godine, osim članka 69., te određenih odredbi u člancima 217. i 218. Članak 69 koji se tiče obveza transparentnosti podataka o iskorištavanju autorskog djela stupa na snagu 7. lipnja 2022. godine. Dok odredbe ovog Zakona koje se tiču prava iznajmljivanja informativne publikacije pripadnicima javnosti na korištenje u ograničenom razdoblju, na mjestima pristupačnim javnosti kao što su ugostiteljski objekti iz stavka 3, točke 2 i podtočke a) u članku 217. i odredbe iz stavka 3, točke 4, podtočke a) u članku 218. stupaju na snagu 1. siječnja 2023.