Webinar Projekti kulturne suradnje u zemljama zapadnog Balkana 2.0

Objavljeno: 4. 2. 2020.

Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura Ministarstva kulture Republike Hrvatske ovim putem najavljuje održavanje drugog po redu webinara posvećenog aktualnom pozivu programa Kreativna Europa: Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana (EACEA/32/2019). Webinar će se održati u srijedu, 12. veljače 2020.g., s početkom u 10.00 h.

U ovom terminu iznijet će se sažeti pregled informacija predstavljenih na prvom webinaru, dok će veći fokus biti na tumačenju natječajne dokumentacije i pojašnjenju procesa prijave. Prijave za sudjelovanje putem ovog obrasca. Detaljne upute za sudjelovanje u webinaru navodimo u nastavku, a dostupne su i na njihovim web stranicama.

Upute za sudjelovanje u webinaru (12.02.2020.):

1.Otvorite poveznicu za pristup u browseru (preporučeno: Opera / Firefox / Google Chrome):

https://demo.bigbluebutton.org/gl/des-2qr-9ny

2. Upišite svoje ime i kliknite „Join“.

3. Odaberite opciju „Listen only“ radi lakšeg praćenja.