Smjernice za rad školskih knjižnica

Objavljeno: 4. 5. 2020.

Hrvatski zavod za knjižničarstvo, odnosno Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva sastavio je Smjernice za rad školskih knjižnica u uvjetima bolesti COVID-19. Cilj smjernica je dati upute kako zaštititi knjižničare,  korisnike, prostor i opremu, te kako na siguran način obavljati stručno-knjižničnu djelatnost u fizičkom prostoru knjižnice s posebnim osvrtom na posudbu i povrat građe te rad u čitaonici.