Prijava u Upisnik knjižnica u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 20. 7. 2023.

Kod prvog upisa knjižnice ili naknadne prijave promjene podataka o knjižnici u Upisniku knjižnica, knjižnice više nisu dužne slati papirnatu dokumentaciju zemaljskom poštom u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu u Zagrebu. Dostava ispunjenog, potpisanog i ovjerenog obrasca upisnog lista, rješenja o upisu u Sudski registar Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske te ostale dokumentacije zaprimat će se isključivo elektroničkim putem.

Ukoliko povratno dobijete automatski odgovor u kojem je navedeno da morate poslati svu dostavljenu dokumentaciju i u papirnatom obliku zemaljskom poštom, molimo da tu poruku zanemarite.