Poziv na prikupljanje i unos podataka u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica (17.1.-25.2.2022.)

Objavljeno: 13. 1. 2022.

I ove godine Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu kao središnja matična knjižnica u Republici Hrvatskoj ima zakonsku obvezu omogućiti pristup, prikupljati, analizirati i obrađivati statističke podatke o radu svih vrsta knjižnica.

Na temelju prikupljenih podataka, NSK izrađuje i objavljuje godišnje analize stanja knjižnica u Republici Hrvatskoj. Uneseni statistički podaci u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, osim što su podloga za analizu stanja knjižnica i za dostavljanje izvješća nadležnim ministarstvima, dostupni su cjelokupnoj knjižničarskoj zajednici, financijerima i zainteresiranoj javnosti.

Novi ciklus unosa statističkih podataka o poslovanju u 2021. godini započinje u ponedjeljak 17. siječnja 2022. godine. Rok za unos podataka je petak 25. veljače 2022.

Upute za unos su ažurirane i nalaze se u Sustavu online statistike i na Portalu matične djelatnosti knjižnica Republike Hrvatske.

Ukoliko ima pitanja i problema slobodno se javite nadležnim matičnim razvojnim službama:
narodne i školske knjižnice županijskim matičnim razvojnim službama
visokoškolske i specijalne knjižnice sveučilišnim matičnim razvojnim službama.