Poziv i pomoć Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu knjižnicama oštećenima u potresu

Objavljeno: 27. 3. 2020.

Zbog potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Zagreb, oštećen je velik broj zgrada u čijim su prostorima smještene različite vrste knjižnica, od specijalnih i visokoškolskih do narodnih i školskih knjižnica.

Velike su štete pretrpjele ustanove kao što su Muzej za umjetnost i obrt, Muzej grada Zagreba, Hrvatski školski muzej, Hrvatski povijesni muzej, središnja palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Muzejsko dokumentacijski centar, Staroslavenski institut, Institut za arheologiju, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Gradska knjižnica u Starčevićevu domu, Dječja knjižnica, Knjižnica Augusta Cesarca, Knjižnica Marije Jurić Zagorke, Knjižnica Vladimira Nazora, Knjižnice Medveščak, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, Medicinski fakultet, Agronomski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Gornjogradska gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog, Hotelijersko-turistička škola, Učenički dom Marije Jambrišak, Osnovna škola Petra Zrinjskoga, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Franjevački samostan svetoga Franje Asiškoga na Kaptolu, Hrvatska knjižnica za slijepe, Osnovna škola Jabukovac, Zagreb i dr.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, kao stožerna ustanova hrvatske kulture i znanosti te središnja ustanova knjižničnoga sustava Republike Hrvatske, a ujedno i matična knjižnica za sve vrste knjižnica, uputila je 23. ožujka 2020. godine knjižnicama poziv za procjenu štete uzrokovane potresom, bilo da je riječ o zgradama u kojima su knjižnice smještene, prostorima knjižnica, bilo o knjižničnoj građi i opremi.

Zbog oštećenja na građevinama u kojima su knjižnice smještene i zbog kojih su one proglašene neuporabljivima ili privremeno neuporabljivima, još uvijek nije moguće dobiti cjeloviti uvid u trenutačno stanje knjižnica, knjižnične građe i opreme, no na temelju dosadašnjih saznanja o stanju knjižnica i knjižničnoj građi o kojima su voditelji knjižnica izvijestili savjetnice za matičnu djelatnost u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, vidljivo je kako će se iz određenih prostora knjižnica knjižnična građa, a ponajprije ona stara i rijetka, morati preseliti radi zaštite i očuvanja.

Stoga Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poziva knjižnice koje su pogođene potresom ili imaju potrebu za preseljenjem i zbrinjavanjem knjižnične građe da joj se obrate za pomoć.

Pritom je važno navesti sljedeće podatke:

– je li matična ustanova u kojoj je smještena knjižnica proglašena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom
– koliku je štetu pretrpjela knjižnica u odnosu na zgradu, prostor, knjižničnu građu i opremu
– je li potrebno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu zbrinuti knjižničnu građu, o kojoj je količini građe riječ i u kakvom je ona stanju.

Napominjemo: ako bude potrebno smještanje građe u NSK, s građom će se postupati u skladu s utvrđenim protokolom Odjela Zaštita i pohrana NSK za prihvat i smještaj građe oštećene u potresu te mjerama za suzbijanje širenja bolesti COVID-19. Predviđene mjere uključuju prethodni pregled građe koji će provesti stručne službe NSK i restauratori/konzervatori prema utvrđenome popisu prioriteta u skladu s dostavljenim podacima ustanova.

Ako je moguće, trenutačno je stanje knjižnice poželjno potkrijepiti fotografijama.

Pozivaju se knjižnice da se za pomoć obrate knjižničarskim savjetnicama nadležnima za određene vrste knjižnica u Hrvatskome zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, koje će knjižnice uputiti u nužne postupke i mjere za zbrinjavanje knjižnične građe te izvijestiti nadležne službe.

Savjetnice za matičnu djelatnost:

Dunja Marija Gabrijel, knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice (dgabriel@nsk.hr)
Frida Bišćan, knjižničarska savjetnica za školske knjižnice (fbiscan@nsk.hr)
dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica za visokoškolske knjižnice (apikic@nsk.hr)
dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, knjižničarska savjetnica za specijalne knjižnice (bsalamon-cindori@nsk.hr)

Rukovoditeljica Odjela Zaštita i pohrana NSK:

dr. sc. Dragica Krstić, konzervatorica savjetnica i rukovoditeljica Odjela Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu (drkrstic@nsk.hr)