Poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/28/2019)

Objavljeno: 30. 1. 2020.

Desk Kreativne Europe za potprogram Kultura Ministarstva kulture Republike Hrvatske vas poziva da proučite otvoreni poziv međusektorskog potprograma Kreativne Europe (2014. – 2020.), kojim će se podržati pilot-projekti s prijedlogom inovativnih tehnoloških rješenja za provedbu projekata na razmeđu audiovizualne djelatnosti i različitih kulturnih i kreativnih sektora (nakladništvo, muzejska djelatnost, izvedbene umjetnosti i/ili kulturna baština).

 

Poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja (EACEA/28/2019)

ROK za prijave: svibnja 2020., 17:00 h (prema briselskom vremenu)

Prijava putem: Funding & Tenders Opportunity Portal

 

Za sve informacije o potprogramu Kultura programa Kreativna Europa pratite web i Facebook stranice Deska Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.

Obratite se sa svim upitima vezanim uz ovaj i druge aktualne pozive.