Objavljeni novi statistički podaci o poslovanju knjižnica

Objavljeno: 29. 5. 2020.

Na Portalu su objavljeni statistički podaci o poslovanju knjižnica u 2019. godini.
Podaci su se počeli prikupljati 20. siječnja 2020., s rokom za unos podataka do 28. veljače 2020. godine. Kontrola unosa podataka je zbog uvjeta koji su nastali proglašenjem epidemije bolesti COVID-19 i zagrebačkim potresom, trajala nešto dulje od predviđenog roka.
Uneseni statistički podaci u Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjiinica osim što su podloga za analizu stanja knjižnica i za dostavljanje izvješća nadležnim ministarstvima, dostupni su cjelokupnoj knjižničarskoj zajednici, financijerima i zainteresiranoj javnosti.
Hvala svima na sudjelovanju u još jednom ciklusu prikupljanja statističkih podataka!