Objavljeni statistički podaci o poslovanju hrvatskih knjižnica u 2020. godini

Objavljeno: 14. 6. 2021.

Objavljeni su statistički podaci o poslovanju svih vrsta hrvatskih knjižnica u 2020. godini. Statistički podaci spremni su za preuzimanje u MS Excel formatu na Portalu matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj, na mrežnoj adresi URL: http://maticna.nsk.hr/statistika/preuzimanje/. Pored toga, na mrežnoj stranici URL: http://161.53.241.16:3333/ omogućen je pregled statističkih podataka prema vrsti knjižnice s mogućnošću usporedbe više godina, županija i pokazatelja uspješnosti.

Uslijed iznimne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 tijekom 2020. godine uzorkovanje za procjenu godišnjeg broja posudbi u knjižnici, broja fizičkih posjeta i broja općih upita i informacijsko-referalnih usluga provelo se samo unutar jednog referentnog tjedna. Zbog zatvaranja knjižnica za javnost (lockdown) u prvoj polovici 2020. godine, ali i razornog zagrebačkog potresa od 22. ožujka 2020., otkazano je planirano uzorkovanje u travnju 2020. godine. Drugo, ujedno i jedino prošlogodišnje uzorkovanje koje je bilo predviđeno za kraj studenog 2020. godine, s pogoršanjem epidemiološke situacije premješteno je na kraj listopada – od 26. do 31. listopada 2020. godine.

Hrvatski zavod za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu odaslao je knjižnicama poziv za unos statističkih podataka 14. siječnja 2021. godine. Knjižnice su unosile podatke o svom poslovanju u 2020. godini od 18. siječnja do 26. veljače 2021. godine. Od ožujka do kraja svibnja 2021. godine sveučilišne matične službe kontrolirale su unesene podatke o poslovanju knjižnica u svojoj nadležnosti.

Hrvatske knjižnice u 2020.

 • 01

  30

  1.638 ⇘

  Broj knjižnica

 • 02

  15

  4.065.253 ⇘

  Procijenjeni broj stanovnika RH za 2019.

 • 03

  18

  874.076 ⇘

  Broj posuđivača

 • 04

  6

  10.396.264 ⇘

  Broj posudbi

 • 05

  5

  29.789.569 ⇘

  Broj posjeta

 • 06

  6

  33.284.976 ⬄

  Broj jedinica knjižnične građe

 • 07

  4

  763.598 ⇘

  Broj jedinica prinova knjižnične građe

 • 08

  9

  58.786.333 kn ⇘

  Troškovi nabave knjižnične građe i elektroničkih izvora

 • 09

  10

  311.621 m² ⬄

  Veličina površine knjižnica

 • 10

  17

  4.011 ⇘

  Broj knjižničnog osoblja