Objavljene Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa

Objavljeno: 8. 11. 2021.

Na Portalu matične djelatnosti knjižnica u RH objavljene su Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa koje je izradila dr. sc. Ana Vukadin iz Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Ove upute namijenjene su opisu starih i rijetkih tiskanih knjiga i rukopisa. Pod pojmom stare i rijetke knjige podrazumijevaju se prvenstveno knjige tiskane od izuma tiska pomičnim slovima (sredina 15. st.) do prelaska s ručnog na strojni tisak (sredina 19. st.), no pojam se proteže i na knjige nastale nakon tog razdoblja koje zbog svoje rijetkosti, povijesne ili znanstvene vrijednosti i drugih obilježja imaju specifičan status u ustanovama ili zbirkama u kojima se čuvaju. Upute ne obuhvaćaju serijske publikacije (osim pojedinih sveščića), kao ni zemljopisne karte, grafike i drugu likovnu građu.