Objavljen Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice

Objavljeno: 1. 9. 2022.

U srijedu 13. srpnja 2022. godine u Narodnim novinama objavljen je Standard za visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice (NN 81/2022). Standardom je određena njegova namjena, te su propisani uvjeti za osnivanje i obavljanje djelatnosti knjižnica, akti poslovanja i način zaštite prava korisnika, kao i smjernice za proširenje i razvoj usluga. Na kraju Standarda nalaze se i dva priloga s instrumentima za mjerenje uspješnosti knjižnica. Prvi prilog sadrži trinaest pokazatelja uspješnosti, a drugi je evaluacijski list za utvrđivanje opsega uspješnosti knjižnične djelatnosti u visokoškolskim, sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama. Standard je stupio na snagu 20. srpnja 2022. godine. Knjižnice su dužne uskladiti svoju djelatnost s odredbama Standarda u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Standarda.