Objavljen Standard za školske knjižnice

Objavljeno: 12. 6. 2023.

U srijedu 7. lipnja 2023. godine u Narodnim novinama objavljen je Standard za školske knjižnice (NN 61/2023). Standardom je određena njegova namjena, zadaće i djelatnost školske knjižnice. Propisani su uvjeti vezani uz knjižničnu građu i fond, djelatnike, korisnike, prostor i opremu. Na kraju Standarda nalazi se i prilog Koeficijent izvodljivosti Standarda. Koeficijentom izvodljivosti utvrđeni su postupni rokova, do završno 2027. godine, u kojima se pojedine stavke  standarda treba postići. Standard će stupiti na snagu 14. lipnja 2023. godine, čime prestaje važiti Standard za školske knjižnice (NN 34/00).