Objavljen Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Objavljeno: 15. 7. 2021.

Pravilnik KAM namijenjen je standardizaciji opisa građe u svim vrstama baštinskih ustanova. Cilj mu je omogućiti dijeljenje i povezivanje podataka o građi, a time i sveobuhvatno predstavljanje nacionalne baštine u digitalnom okružju kroz različite mrežne usluge poput skupnih kataloga, portala i sl.
Pravilnik je rezultat višegodišnjega rada u okviru programa Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju (2013.-2019.), koji je potekao iz triju baštinskih zajednica – knjižnične, arhivske i muzejske te akademske zajednice (odjeli/odsjeci informacijskih i komunikacijskih znanosti). Od 2019. koordinaciju daljnjeg rada i održavanja Pravilnika preuzele su, kroz program Razvoj i održavanje  Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima, tri krovne baštinske ustanove: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar. Oba programa kontinuirano su financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija. U izradi Pravilnika sudjelovalo je stotinjak stručnjaka iz različitih ustanova, strukovnih društava i akademske zajednice. Rezultati rada predstavljeni su na nizu stručnih skupova, a održana su i tri ciklusa radionica (2018.-2020.) sa ciljem edukacije edukatora.