Obavijest o produžetku roka za prikupljanje radova za Zbornik s 12. savjetovanja za narodne knjižnice u RH do 29. veljače 2020.

Objavljeno: 17. 1. 2020.

Drugi (konačni) rok za prikupljanje radova za Zbornik s 12. savjetovanja održanog na Plitvicama od 2. do 4. listopada 2019., predviđen je do 29. veljače 2020.
Radove treba prirediti u skladu sa Smjernicama za autore časopisa “Vjesnik bibliotekara Hrvatske”.
Radovi se šalju e-poštom na adrese: dgabriel@nsk.hr i fbiscan@nsk.hr .
Nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir pristigli radovi.

Objavljivanje Zbornika radova s 11. savjetovanja za narodne knjižnice u RH (2017.) i 12. savjetovanja za narodne knjižnice u RH (2019.) kao jedne publikacije (dvobroja) predviđeno je tijekom proljeća 2020.

Zahvaljujemo se unaprijed!

Uredništvo Zbornika