Obavijest o bibliometrijskim potvrdama i novim indikatorima

Objavljeno: 13. 12. 2021.

Na molbu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj donijelo „Naputak o bibliometrijskim potvrdama i novim indikatorima“. U tom Naputku utvrđuje se sljedeće:

Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017) propisano je da čimbenike odjeka znanstvenih časopisa, citiranost radova i druge bibliometrijske podatke propisane odredbama ovog Pravilnika utvrđuju knjižnice javnih visokoškolskih i znanstvenih ustanova te o tome izdaju odgovarajuće potvrde. Između ostaloga, bibliometrijski podaci uključuju i podatke o kvartilima prema Journal Citation Reports (JCR) i SCImago Journal Rank Indicator (SJR).

U lipnju 2021. godine tvrtka Clarivate predstavila je nove indikatore – Journal Citation Indicator (JCI) i JCI Quartile dostupne putem InCites JCR platforme. JCI i JCI kvartili dostupni su za sve časopise u sklopu Web of Science Core Collection baze od 2017. godine pa nadalje, što znači po prvi puta i za časopise u sklopu indeksa Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) i Emerging Sources Citation Index (ESCI). Indikatori Journal Impact Factor (JIF) i JIF kvartili i dalje su dostupni samo za časopise koji su indeksirani u sklopu WoSCC SCI-E i SSCI indeksa. Od sada su za časopise u navedena dva indeksa dostupni podaci za sva četiri indikatora: JIF i pripadajući kvartili te JCI i pripadajući kvartili. Više informacija o novim indikatorima dostupno je na poveznici https://clarivate.com/wp-content/uploads/dlm_uploads/2021/05/Journal-Citation-Indicator-discussion-paper-2.pdf.

Bibliometrijske potvrde koje izdaje Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu (NSK) uključivat će podatke o novim indikatorima kao i pripadajuću napomenu, odnosno pojašnjenje da se radi o novim indikatorima. Isto se preporuča i ostalim visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama koje pružaju ovu uslugu svojim znanstvenicima i uredništvima časopisa.

Preporuka je da se navedeni novi indikatori uvrste na bibliometrijske potvrde, a da Matični odbori po potrebi daju dodatne naputke za daljnje postupanje svih dionika u postupcima izbora u znanstvena zvanja.

Ukoliko trebate dodatne informacije i pojašnjenja slobodno se obratite kontakt osobama zaduženima za bibliometrijske usluge NSK dostupne na mrežnoj stranici: https://www.nsk.hr/bibliometrijske-usluge/.