Impresum

Glavna urednica: Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica

Zamjenica glavne urednice:  Dr. sc. Breza Šalamon-Cindori, knjižničarska savjetnica

Urednički odbor: D. M. Gabriel, B. Šalamon-Cindori

Webmaster:
Filip Lončar, Branimir Matijačić

Dizajn:
Filip Lončar

Nakladnik:
© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

Za nakladnika:
Prof. dr. sc. Ivanka Stričević