Smjernice i preporuke za rad knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je 15. studenog 2021. godine objavila Upute za primjenu mjera Stožera civilne zaštite koje vrijede od 6. studenoga te od 16. studenoga 2021.

I dalje su na snazi protuepidemijske mjere zaštite korisnika i djelatnika Knjižnice propisane u prosincu 2020. i prilagodba mjera u svibnju 2021. godine, i to:

1. Pravila ponašanja korisnika Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u uvjetima pandemije COVID-19 od 7. prosinca 2020.

2. Promjena načina rada Knjižnice u skladu s ublažavanjem epidemioloških mjera od 27. svibnja 2021.

Hrvatski zavod za knjižničarstvo, odnosno Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva sastavio je posebne smjernice, odnosno preporuke za različite vrste knjižnica:

Cilj smjernica je dati upute kako zaštititi knjižničare, korisnike, prostor i opremu, te kako na siguran način obavljati stručno-knjižničnu djelatnost u fizičkom prostoru knjižnice s posebnim osvrtom na posudbu i povrat građe te rad u čitaonici.