Smjernice i preporuke za rad knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagrebu je 16. travnja 2020. godine sastavila Naputak za rad hrvatskih knjižnica, s posebnim osvrtom na narodne i školske knjižnice za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, a s najavom postupnog popuštanja epidemijskih mjera 23. i 24. travnja 2020. godine izradila je ažurirane Smjernice za rad Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 27. travnja 2020.

Mjere postupanja s knjižničnom građom koje su opisane u ažuriranim Smjernicama za rad s građom i korisnicima Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu od 27. travnja 2020. su podržane od strane Hrvatskog zavod za javno zdravstvo te se mogu primjenjivati u knjižnicama.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu je 29. svibnja 2020. godine ažurirala Smjernice za pripremu i rad čitaonica u knjižnicama u uvjetima epidemije COVID-19.

U knjižnicama koje su pretrpjele štete u potresu koji je pogodio Zagreb i okolicu, zbog sigurnosti djelatnika i korisnika, normalizacija rada provodit će u ovisnosti od ocjene uporabljivosti zgrade i njene sigurnosti te stanja građe.

Hrvatski zavod za knjižničarstvo, odnosno Centar za razvoj knjižnica i knjižničarstva sastavio je posebne smjernice, odnosno preporuke za različite vrste knjižnica:

Cilj smjernica je dati upute kako zaštititi knjižničare, korisnike, prostor i opremu, te kako na siguran način obavljati stručno-knjižničnu djelatnost u fizičkom prostoru knjižnice s posebnim osvrtom na posudbu i povrat građe te rad u čitaonici.