Objavljeno: 16. 11. 2021.

Knjižnična statistika: 2. tjedan uzorkovanja u 2021. godini

Sljedeći ponedjeljak započinje 2. od dva tjedna uzorkovanja u 2021. godini. Na ovaj način prikupljaju se statistički podaci: “broj posudbi u knjižnici”, “broj fizičkih posjeta” i “broj općih upita i informacijsko-referalnih usluga”. Drugi tjedan uzorkovanja statističkih podataka provodi se od ponedjeljka 22. do petka 26., odnosno do subote 27. studenoga 2021., za one knjižnice koje Pročitaj više…

Objavljeno: 8. 11. 2021.

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima stupio je na snagu od 22. listopada 2021. godine, osim članka 69., te određenih odredbi u člancima 217. i 218. Članak 69 koji se tiče obveza transparentnosti podataka o iskorištavanju autorskog djela stupa na snagu 7. lipnja 2022. godine. Dok odredbe ovog Zakona koje se tiču prava iznajmljivanja Pročitaj više…

Objavljeno:

Objavljene Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa

Na Portalu matične djelatnosti knjižnica u RH objavljene su Upute za opis starih i rijetkih knjiga i rukopisa koje je izradila dr. sc. Ana Vukadin iz Centra za razvoj knjižnica i knjižničarstva Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ove upute namijenjene su opisu starih i rijetkih tiskanih knjiga i rukopisa. Pročitaj više…

Objavljeno: 14. 10. 2021.

Objavljene Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine, 11. listopada 2021. godine

S ciljem uspostave i poticanja sustavnog i ujednačenog pristupa digitalizaciji građe u kulturnim ustanovama i privatnim zbirkama te stvaranja jedinstvenih i usklađenih normi u postupku digitalizacije, u okviru projekta „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ izrađene su Smjernice za digitalizaciju kulturne baštine (.docx). Projekt „e-Kultura – Digitalizacija kulturne baštine“ sufinanciranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Pročitaj više…

Objavljeno: 5. 10. 2021.

Objavljen Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci

U petak, 1. listopada 2021. godine objavljen je u Narodnim novinama Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021). Novi Pravilnik donosi nekoliko važnih novosti. Stara temeljna stručna zvanja prevode se u nova na sljedeći način: pomoćni knjižničar prevodi se u knjižničarski tehničar, knjižničar u knjižničarski suradnik, a diplomirani knjižničar u knjižničar. Pročitaj više…

Objavljeno: 27. 9. 2021.

Objavljeni standardi za narodne, specijalne i digitalne knjižnice

U petak 24. rujna 2021. godine u Narodnim novinama objavljeni su sljedeći standardi: Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021), Standard za specijalne knjižnice (NN 103/2021) i Standard za digitalne knjižnice (NN 103/2021). Standardima se određuju minimalni uvjeti za obavljanje djelatnosti, kao i kriteriji i mjerila za promicanje razvoja i kvalitete knjižnične djelatnosti. Pročitaj više…

Objavljeno: 21. 9. 2021.

Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra za knjižničnu građu

Na mrežnim stranicama Portala matične djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj objavljen je Naputak za provođenje postupka registracije kulturnoga dobra. Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pokretno kulturno dobro je zbirka predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama, kao i u drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i Pročitaj više…

Objavljeno:

Međunarodna konferencija o poticanju čitanja – Čitajmo da ne ostanemo bez riječi – Godina čitanja

Ministarstvo kulture i medija RH organizira međunarodnu konferenciju o poticanju čitanja Čitajmo da ne ostanemo bez riječi koja će se 12. listopada 2021. godine održati u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Na konferenciji će sudjelovati svjetski priznati stručnjaci za područje poticanja čitanja, međunarodni i hrvatski znanstvenici koji će problematici dati osobni doprinos, nove perspektive Pročitaj više…

Objavljeno: 20. 7. 2021.

Objavljen Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj

Na temelju čl. 34, st. 4 Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za znanost i obrazovanje i prethodno mišljenje Hrvatskoga knjižničnog vijeća, ministrica kulture i medija donijela je Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj kojim se uređuje sustav matičnih knjižnica. Pravilnik je objavljen Pročitaj više…

Objavljeno: 15. 7. 2021.

Objavljen Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Pravilnik KAM namijenjen je standardizaciji opisa građe u svim vrstama baštinskih ustanova. Cilj mu je omogućiti dijeljenje i povezivanje podataka o građi, a time i sveobuhvatno predstavljanje nacionalne baštine u digitalnom okružju kroz različite mrežne usluge poput skupnih kataloga, portala i sl. Pravilnik je rezultat višegodišnjega rada u okviru programa Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika Pročitaj više…